Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Ogłoszenie o naborze nr 66260ARCHIWALNE z dnia 27.07.2020 r.

 • Oferty do
  10

  sierpnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania RezerwamiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-MOKOTÓW
UL. WINNICKA 1
02-095 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

Praca wymagająca użytkowania sprzętu komputerowego (powyżej 4 godzin dziennie) oraz sprzętu biurowego (druka, niszczarka, xero itd.); Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy; Pomieszczenie znajduje się na II piętrze - brak widy; Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej w obszarze kompetencyjnym
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych osobowych w formie elektronicznej SI SPIRALA-ZINT
 • Przyjmowanie wniosków od żołnierzy rezerwy o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym
 • Obsługa korespondencji dotyczącej obszaru kompetencyjnego
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i materialno-technicznych w odpowiedzi na wnioski składane do WKU
 • Wydawanie osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej skierowań do komisji lekarskich w celu ustalenia ich kategorii zdrowia
 • Wystawianie i wydawanie duplikatów wojskowych dokumentów osobistych
 • Wystawianie i wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • Przekazywanie do archiwum ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy
 • Obsługa interesantów w sprawach spełniania powszechnego obowiązku obrony
 • Sporządzanie w systemie miesięcznym danych do aktualizacji elektronicznej bazy danych
 • Przygotowywanie danych statystycznych dotyczących wielkości zasobów osobowych będących na ewidencji WKU Warszawa-Mokotów w obszarze kompetencyjnym
 • Aktualizacja bazy danych o zasobach rezerw osobowych na terenie administrowanym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe:
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową
 • Znajomość programu SI SPIRALA-ZINT
 • Umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WKU Warszawa-Mokotów
  ul. Winnicka 1
  02-095 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów w Warszawie, ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa nr tel. 261-824-050
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl tel. 261-824-054 listownie Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z testu wiedzy oraz rozmowy indywidualnej z kandydatem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z referentem prawno-administracyjnym pod numerem: 261-824-054

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2095

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Udostępnił: Agnieszka Główczyńska

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 27.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×