Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 1650ARCHIWALNE z dnia 19.07.2016 r.

 • Oferty do
  25

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy komisarz skarbowy

do spraw: kontroli podatkowej

w Drugim Dziale Kontroli PodatkowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Adres urzędu:

Izba Skarbowa w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Pomieszczenie pracy mieści się na 33 piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca administracyjno-biurowa w terenie oraz w siedzibie urzędu przy monitorze ekranowym - powyżej 4 godzin dziennie. Na parkingu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu udokumentowania przebiegu i wyniku kontroli.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających i występownie do innych organów podatkowych o ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego.
 • Sporządzanie wniosków w trakcie kontroli podatkowej w celu dokonania zabezpieczenia zobowiązań podatkowych.
 • Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Przygotowywanie i wydawanie postanowień w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Współpraca z urzędami kontroli skarbowej, izbami i urzędami celnymi, a także innymi organami mająca na celu zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej lub powyżej 1 roku w obszarze kontroli podatkowej
 • Umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego, przepisów dotyczących rachunkowości oraz ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
 • Znajomość aplikacji/programów komputerowych: POLTAX, KONTROLA, BA.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem II MUS
  ogłoszenie nr 1650

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UMOWA NA ZASTĘPSTWO.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 860 72 60.Liczba odwiedzin: 1931

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Udostępnił: Monika Piotrowska

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 19.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×