Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 92ARCHIWALNE z dnia 02.06.2016 r.

 • Oferty do
  15

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: informatyki

w Biurze Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie komputerowych stanowisk pracy w tym instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego.
 • Cykliczna aktualizacja systemu operacyjnego i oprogramowania używanego na stacjach roboczych.
 • Udzielanie wsparcia użytkownikom w obsłudze oprogramowania i sprzętu komputerowego tzw. helpdesk.
 • Opieka nad sprzętem komputerowym GIF, wykonywanie konserwacji i drobnych napraw sprzętu.
 • Wprowadzanie informacji na stronę internetową oraz portal intranetowy Urzędu.
 • Wykonywanie audytu oprogramowania, analiza wyników audytu, administracja licencjami oprogramowania.
 • Prowadzenie dokumentacji wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z następujących dziedzin: informatyka; elektronika; automatyka i robotyka; telekomunikacja lub inne techniczne ze specjalizacją informatyczną.
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku związanym z informatyką
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office.
 • Dobra znajomość sprzętu komputerowego.
 • Podstawowa znajomość zagadnień sieci komputerowych LAN.
 • Podstawowa znajomość technik internetowych w tym języka html i css.
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego, znajomość podstawowych pojęć z dziedziny informatyki w języku angielskim.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Podstawowa znajomość zasad licencjonowania oprogramowania.
 • Podstawowa znajomość technik bezpieczeństwa informacji w sieciach i systemach komputerowych.
 • Podstawowa znajomość budowy i funkcjonowania baz danych.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi klienta wewnętrznego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

  z dopiskiem „Specjalista ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego”.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd - Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.Liczba odwiedzin: 2261

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Udostępnił: Zofia Ciborowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 02.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×