Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 7474ARCHIWALNE z dnia 16.01.2017 r.

 • Oferty do
  30

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: planowania i budżetowania

w Departamencie Infrastruktury i Rozwoju ArchiwówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

WARUNKI PRACY

● praca biurowa w siedzibie urzędu ● wyjścia służbowe poza urząd ● użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) ● wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. ● brak windy ● stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku ● pomieszczenia sanitarne na II piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami) ● stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie projektów podziału przyznanych limitów budżetowych na poszczególne archiwa państwowe zgodnie z przyjętymi przez NDAP kierunkami rozwoju, programami i strategiami
 • Przygotowywanie harmonogramów prac oraz wytycznych obowiązujących przy planowaniu budżetu w kolejnych latach dla archiwów państwowych na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjętych programów i strategii
 • Opiniowanie wniosków archiwów państwowych w sprawach zmian w planach finansowych oraz bieżąca komunikacja z archiwami w sprawach organizacyjno-finansowych.
 • Przygotowywanie zestawień zgłaszanych przez archiwa informacji o potrzebach finansowych oraz sprawozdań z ich wykorzystania
 • Zbieranie oraz analizowanie nadsyłanych przez archiwa państwowe projektów planów oraz sprawozdań w zakresie wydatków majątkowych i remontowych pod kątem formalno-rachunkowym
 • Przygotowywanie analiz, bieżących informacji oraz prezentacji dotyczących stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym z planowaniem, ewidencją lub sprawozdawczością budżetową w jednostce sektora finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość procedury uchwalania budżetu państwa (klasyfikacja budżetowa) i realizacji budżetu
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 • Umiejętność zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: rachunkowość lub finanse lub budownictwo
 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku związanym z nadzorowaniem inwestycji budowlanych
 • Przeszkolenie z prowadzenia inwestycji budowlanych
 • Przeszkolenie z zarządzania nieruchomościami
 • Przeszkolenie z rachunkowości budżetowej
 • Znajomość zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność formułowania opinii
 • Umiejętność współpracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z prowadzenia inwestycji budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zarządzania nieruchomościami
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z rachunkowości budżetowej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
  - z dopiskiem „Nabór DIRA”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

●   proces naboru składa się z III etapów;
etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku
●   zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością
●   kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem
●   oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
●   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56-54-624Liczba odwiedzin: 2705

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor generalny

Jednostka organizacyjna: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Marlena Podsiadły

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 16.01.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×