Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 63742ARCHIWALNE z dnia 03.06.2020 r.

 • Oferty do
  15

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności w Departamencie Promocji Funduszy EuropejskichMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4673,51 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
umowa na czas zastępstwa
trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart
sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie materiałów informacyjnych do publikacji w internecie (content marketing)
 • opracowywanie publikacji i materiałów promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich a także bieżąca współpraca z agencjami kreatywnymi w zakresie realizowanych projektów
 • prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych na zewnętrznych portalach informacyjnych oraz w prasie
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień na wybór wykonawcy w realizowanych projektach
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej/ inne wnioski i zapytania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze związanym z informacją, promocją, public relations
 • wiedza z zakresu polityki spójności UE
 • znajomość rynku mediów (informacyjne portale internetowe i prasa)
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym przygotowania dokumentacji na promocję FE na zewnętrznych portalach internetowych i w prasie (przygotowanie SOPZ, umowy i kryteriów oceny ofert)
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja – w tym umiejętność swobodnego formułowania pisemnych wypowiedzi, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe - preferowane wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunkach humanistycznych
 • znajomość narzędzi do tworzenia infografik i prezentacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.

  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: 35 DIP
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/35-DIP

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.
Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących
Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod
adresem): https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/praca-w-ministerstwie-MIIR lub uzyskać w zakresie
merytorycznym pod nr tel. 660795287, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.
(22) 273 88 59.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian
wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych
jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 2016

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Udostępnił: Beata Bryłka

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji/Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 03.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×