Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 59068ARCHIWALNE z dnia 24.12.2019 r.

 • Oferty do
  3

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadrowych

Wydział KadrMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40,
02-672 Warszawa

WARUNKI PRACY

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. - praca w budynku przy ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, - miejsce pracy: III piętro, - budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zakładanie i komplementowanie dokumentów akt osobowych pracowników KW PSP w Warszawie,
 • Prowadzenie spraw związanych z absencją pracowników, w tym także współpraca z ZUS
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz z zakresu zatrudnienia
 • Współpraca z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości w zakresie realizacji środków na wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne pracowników

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku
 • znajomość ustaw: kodeks pracy, o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość obsługi komputera MS Office - bardzo dobra znajomość programu Excel i Word
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w jednostkach organizacyjnych PSP
 • dobra organizacja pracy
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • terminowość
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
  ul. Domaniewska 40
  02-672 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane go dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa, zwany dalej Organem PSP.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej rekrutacji, zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie archiwizacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani/Pana procesem rekrutacji.

8. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego Rozporządzenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto: od 2 600,00 zł.
Aktualne informacje na temat wyników postępowania będą zamieszczane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (www.mazowsze.straz.pl) zakładka służba i praca. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminach kolejnych etapów rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 55 95 184 lub 55 95 181

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2488

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Udostępnił: Arletta Bryk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 24.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×