Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 430ARCHIWALNE z dnia 10.06.2016 r.

 • Oferty do
  15

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: analizy i interpretacji przepisów prawnych dotyczących tłumaczy przysięgłych

w Wydziale Tłumaczy Przysięgłych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy PrawnejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień Ministra Sprawiedliwości w sprawach dot. tłumaczy przysięgłych w celu realizacji zadań wynikających z ust. o zawodzie tłumacza przysięgłego: zawieszenie lub nie zawieszenie tłumacza przysięgłego w wykonywaniu czynności, skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych, odmowa wpisu na listę tłumaczy przysięgłych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych tłumaczy przysięgłych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami urzędów wojewódzkich w zakresie nadzoru nad działalnością tłumaczy przysięgłych w celu poprawności stosowania przepisów,
 • wystawianie zaświadczeń o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych,
 • dokonywanie wpisów do komputerowej bazy danych tłumaczy przysięgłych w celu aktualizacji bazy tłumaczy przysięgłych,
 • prowadzenie statystyk dotyczących tłumaczy przysięgłych skreślonych z listy tłumaczy przysięgłych, zawieszonych w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego, odmowy zawieszenia w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego, uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, skarg na tłumaczy przysięgłych,
 • udzielanie bezpośrednich odpowiedzi na pytania interesantów dotyczących interpretacji przepisów regulujących zawód tłumacza przysięgłego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu poinformowania o obowiązujących przepisach oraz informowanie interesantów o wpływie i etapie rozpatrzenia korespondencji,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących tłumaczy przysięgłych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w sporządzaniu decyzji i innych pism administracyjnych
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, środowisko Windows, Lex).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • znajomość przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (fakultatywnie),
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3185,52 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 1,7).

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.Liczba odwiedzin: 1822

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Udostępnił: Anna Strzelecka-Lahouel

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 10.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×