Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4223ARCHIWALNE z dnia 05.10.2016 r.

 • Oferty do
  17

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Wydziale Sprawozdawczości, Analiz i EwaluacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Adres urzędu:

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - kilka razy w roku wyjazdy służbowe na spotkania grup roboczych dotyczących sprawozdawczości i wskaźników, seminaria, konferencje Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner - praca w pokoju wieloosobowym - węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze, - winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, - wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej, - sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu, - ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w przygotowaniu sprawozdania końcowego z realizacji POIiŚ 2017-2013
 • monitorowanie wdrażania POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020 • monitorowanie postępu finansowego (m.in. kontraktacja, certyfikacja, N+2/ N+3, cele Rady Ministrów, realokacje, oszczędności, etc.) • tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania • monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników • sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem • sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020 • koordynowanie i przygotowywanie (merytoryczne i/ lub organizacyjne) posiedzeń komitetów monitorujących oraz grup roboczych działających w ramach tych organów, spotkań z Komisją Europejską, w tym spotkań rocznych
 • sprawozdawczość z realizacji POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020 • analizowanie i weryfikowanie otrzymanych sprawozdań • sporządzanie sprawozdań z realizacji POIiŚ 2007-2013 oraz POIiŚ 2014-2020 • przeprowadzanie sprawozdawczości z celów i mierników • analizowanie uwag Komisji Europejskiej do sprawozdań z realizacji programu analizowanie i wprowadzanie danych dotyczących programu do systemu informatycznego Komisji Europejskiej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie funduszy UE/ w obszarze związanym ze sprawozdawczością/monitorowaniem
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w szczególności wdrażania POIiŚ
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point
 • znajomość języka angielskiego poziom B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DPI_82_z

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas zastępstwa.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 77 31.Liczba odwiedzin: 2833

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: BZL

Wprowadzono: 05.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×