Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 3596ARCHIWALNE z dnia 16.09.2016 r.

 • Oferty do
  27

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: organizacji uroczystości

w Wydziale Organizacji Uroczystości w Departamencie UroczystościMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach. -Wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i współudział w organizowaniu uroczystości związanych z walką o suwerenność i niepodległość Polski
 • prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP
 • udział w uroczystościach z udziałem władz państwowych, kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej; udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom
 • reprezentowanie Szefa Urzędu na uroczystościach
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowanych przedsięwzięć
 • przygotowywanie projektów pism, sprawozdań, notatek dotyczących organizowanych przedsięwzięć

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: historia, politologia, stosunki międzynarodowe
 • staż pracy: 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość drugiego języka obcego spośród języków urzędowych Unii Europejskiej
 • wiedza historyczna z zakresu historii najnowszej
 • łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie
 • ogólna znajomość przepisów regulujących problematykę kombatancką
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego
 • zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • dobra znajomość pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność redakcji tekstów
 • znajomość graficznych programów komputerowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 - 926 Warszawa
  Z dopiskiem „ specjalista DU”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zatrudnienie na zastępstwo. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Informacje pod nr tel 22 661 86 84, 22 661 86 77 lub email: teresa.murawska@kombatanci.gov.pl
Liczba odwiedzin: 3838

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Udostępnił: Teresa Murawska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 16.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×