Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 20302ARCHIWALNE z dnia 06.01.2018 r.

 • Oferty do
  16

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji PobytuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Taborowa 33

Adres urzędu:

ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

WARUNKI PRACY

- ośmiogodzinna praca jednozmianowa w godzinach 7:00-18:00; - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - wejście do budynku prowadzi schodami lub po pochylni dostosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne; - wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie, aby można poruszać się po nich na wózku; - na każde piętro można dostać się klatką schodową lub obszerną windą; - toalety pozwalają na swobodne poruszanie się; - drzwi wejściowe do pokoju są dostatecznie szerokie, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego; - praca wykonywana jest przy komputerze, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego oraz długotrwałego skupienia uwagi; - z energomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni. - wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika, pojawia się niekiedy konieczność załatwienia spraw w siedzibie Urzędu mieszczącej się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie. Samochody służbowe, którymi istnieje możliwość przemieszczania się, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Do budynku tego można dostać się jedynie schodami. Na każde piętro prowadzą schody oraz winda.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, przesłuchiwanie świadków, stron postępowań, współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami, prowadzenie innych czynności dowodowych w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowywanie informacji, notatek problemowych i sprawozdań dla potrzeb kierownictwa resortu oraz Departamentu w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Reprezentowanie Urzędu w sprawach będących w jego właściwości w kraju w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w tym 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. jDz. U. z 2017 r., poz. 1257.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 900)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.)
 • Dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość pakietu Ms Office - Word oraz systemów informacji prawnej;
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z zakresu z obsługi systemu informatycznego „ Pobyt”
 • Samodzielność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzająca odbycie szkolenia z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych (fakultatywnie)
 • Kopia dokumentu potwierdzająca odbycie szkolenia z zakresu z obsługi systemu informatycznego „ Pobyt” (fakultatywnie)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Biura Dyrektora Generalnego
  ul. Taborowa 33, 02 – 699 Warszawa
  z dopiskiem: "Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych w
  Departamencie Legalizacji Pobytu - Ogłoszenie nr 20302"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy,
- po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
- w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,5;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2193

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Jolanta Kurowska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 06.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×