Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 15332ARCHIWALNE z dnia 13.09.2017 r.

 • Oferty do
  2

  października

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Prasowym w Departamencie KomunikacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa Pl. Trzech Krzyży 3/5

WARUNKI PRACY

– wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne, np. konferencje prasowe przedstawicieli MR w regionach (ok. 4-8 w ciągu miesiąca), – wystąpienia publiczne, np. prowadzenie konferencji prasowych, – wysiłek fizyczny, np. montaż i demontaż ścianki prasowej i innych elementów scenografii konferencji prasowych, przenoszenie materiałów prasowych, publikacji MR, itp. (ok. 5-10 kg); - praca przy komputerze, - w biurze dostępnym dla osób niepełnosprawnych, w kameralnych pokojach.

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Zapewnianie obsługi prasowej oraz upowszechnianie informacji, w tym:
 • - utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami, opracowywanie i dystrybucja informacji, komunikatów i oświadczeń dla prasy,
 • - organizowanie konferencji prasowych oraz wywiadów przedstawicieli Kierownictwa (w mediach drukowanych i elektronicznych),
 • - udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy,
 • - reagowanie na krytykę prasową, przygotowywanie polemik, sprostowań,
 • - przygotowywanie materiałów pomocniczych dla Kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych oraz projektów wypowiedzi Kierownictwa resortu (artykuły, wywiady, odpowiedzi na pytania, wydawnictwa okazjonalne itp.),
 • 2. Budowanie strategii działań informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym:
 • - konsultowanie dokumentów strategicznych w zakresie informacji, promocji i edukacji,
 • - opracowywanie i aktualizowanie dokumentów operacyjnych w zakresie komunikacji (m.in.: plany działań informacyjnych),
 • 3. Zarządzanie/ prowadzenie serwisów internetowych/ profili społecznościowych, w tym:
 • - udział w budowie i rozbudowie narzędzi i serwisów internetowych,
 • - zarządzanie/ prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów internetowych i profili społecznościowych (m.in. akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji),
 • - pełnienie funkcji redaktora/ publikowanie materiałów na serwisach internetowych,
 • 4. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych, w tym:
 • - analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów,
 • - przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej,
 • - opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej,
 • - zlecanie i weryfikowanie tłumaczeń publikacji,
 • - przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.,
 • 5. Prowadzenie kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym:
 • - analizowanie i wybór grup docelowych,
 • - definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań,
 • - wybór kanałów i narzędzi komunikacji (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, internet, konferencje, seminaria, wydawnictwa, konkursy, etc.),
 • - monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych,
 • - analizowanie efektywności kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych,
 • - koordynowanie działań komunikacyjnych,
 • 6. Prowadzenie monitoringu mediów, w tym:
 • - monitorowanie mediów,
 • - przygotowywanie przeglądów prasy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze komunikacji społecznej
 • – znajomość prawa prasowego oraz przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • – wiedza z zakresu komunikacji społecznej i public relations, w tym mediów społecznościowych,
 • – orientacja w zakresie działów administracji rządowej: rozwój regionalny oraz gospodarka,
 • – wiedza na temat funduszy unijnych,
 • – znajomość języka angielskiego, poziom co najmniej B1,
 • – radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • – komunikacja, w tym umiejętność redagowania tekstów,
 • – rzetelność,
 • – dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • – dobra współpraca w zespole,
 • – myślenie analityczne,
 • – znajomość pakietu MS Office – (Word, Excel, PowerPoint)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Akceptujemy dokumenty zeskanowane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.10.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub na adres mailowy: rekrutacja.mr@mr.gov.pl
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DK 161.

  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  BZL
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem http://mr.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr
tel. (22) 273 71 12.Liczba odwiedzin: 4955

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Paweł Staroń

Komórka organizacyjna: BZL

Wprowadzono: 13.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×