Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 1095ARCHIWALNE z dnia 01.07.2016 r.

 • Oferty do
  16

  sierpnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kontroli terenowej - inspektor

w Wydziale Rejestru Leśnego Materiału PodstawowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca przy komputerze, praca często poza siedzibą urzędu (krajowe wyjazdy służbowe), wysiłek fizyczny,

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie kontroli leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz przepisach wykonawczych.
 • Udział w terenowych kontrolach producentów i dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego pod kątem wymagań jakościowych oraz przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie.
 • Kontrola przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe leśne
 • staż pracy: 2 lata w zakresie leśnictwa
 • wiedza z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa i selekcji leśnej
 • doświadczenie zawodowe w leśnictwie lub dziedzinach pokrewnych w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa
 • znajomość ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wraz z aktami wykonawczymi Ministra Środowiska
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • dobry stan zdrowia
 • dyspozycyjność związania z częstymi wyjazdami służbowymi
 • prawo jazdy kat. B (czynny kierowca)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Nasiennictwa Leśnego
  ul. Rakowiecka 30
  02-528 Warszawa

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 646 76 36 wew. 11 lub na stronie internetowej www.bnl.gov.pl
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "NABÓR"
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub poprzez e-mail.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Proponowane wynagrodzenie: około 3500 zł brutto
Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert
- rozmowa kwalifikacyjna
- sprawdzian wiedzy ustny lub pisemny
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczeniaLiczba odwiedzin: 3382

Wytworzył/odpowiada:

Jednostka organizacyjna: Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Fujak

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 01.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×