Ministerstwo Finansów w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 10382ARCHIWALNE z dnia 20.04.2017 r.

 • Oferty do
  5

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: analiz i prognoz

w Zespole do Spraw Analiz Fiskalnych, Departament Polityki MakroekonomicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (w okresie prac nad ustawą budżetową lub Wieloletnim Planem Finansowym Państwa, szczególnie podczas ostatecznych decyzji podejmowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów lub Radę Ministrów w zakresie kwoty wydatków wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej, niezbędna jest dyspozycyjność pracownika, w celu przygotowywania zlecanych na bieżąco analiz i symulacji); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi, z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w konferencjach, w tym naukowych). Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczenie w pracach analitycznych zespołu w zakresie tworzenia nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych, projektowanie, budowanie, utrzymanie i rozwijanie modeli symulacyjnych służących ewaluacji scenariuszy dochodowej i wydatkowej polityki państwa.
 • Przygotowywanie, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. R-CRAN, SPSS, Stata), symulacji, scenariuszy zmian w systemie podatkowo-świadczeniowym.
 • Analizowanie rozwiązań w Polsce oraz innych krajach w zakresie systemu podatkowo-świadczeniowego, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i senioralnej, rynku i prawa pracy.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z obszaru sektora finansów publicznych, w szczególności polityki społecznej i rynku pracy.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania poselskie, pisma obywateli i innych podmiotów w zakresie przebiegu procesów makroekonomicznych w polskiej gospodarce i jej otoczeniu zewnętrznym.
 • Monitorowanie stabilności finansów publicznych na potrzeby przygotowywania analiz i prognoz niezbędnych do określania i realizacji polityki makroekonomicznej oraz integracji gospodarczej i walutowej w UE, poprzez kalkulację kwoty wydatków oraz sumy różnic wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej, wyniku i wysiłku strukturalnego, a także benchmarku wydatkowego.
 • Udział w spotkaniach i konferencjach z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, przedstawicielami Komisji Europejskiej, Banku Światowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub matematyczne lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze analiz i prognoz lub polityki gospodarczej lub finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie właściwości zespołu oraz czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej wykorzystywanej w departamencie
 • Wiedza z zakresu makroekonomii
 • Znajomość metod i narzędzi analitycznych (statystyczno-ekonometrycznych)
 • Umiejętność posługiwania się pakietem R lub SPSS
 • Umiejętność podstaw programowania (instrukcje warunkowe, pętle) lub algorytmicznego rozwiązania problemów (zapis w pseudokodzie)
 • Umiejętność dokonywania analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wnioskowania i argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość pakietów statystyczno-ekonometrycznych, np. Stata, Matlab/Octave, EViews
 • Znajomość programowania, np. w języku VBA
 • Znajomość obowiązujących Polskę reguł fiskalnych
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość zasad legislacji
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych
 • Publikacje naukowe z zakresu ekonomii lub informatyki

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie publikacji naukowych z zakresu ekonomii lub informatyki

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.05.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2017/026/PM

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3529

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udostępnił: Sylwia Snitkiewicz

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×