Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 27562ARCHIWALNE z dnia 22.05.2018 r.

 • Oferty do
  1

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

do spraw: postępowań administracyjnych

w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw PasażerówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - obsługa klientów zewnętrznych, - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w I instancji o niskim stopniu skomplikowania w celu ochrony praw indywidualnych pasażerów w transporcie lotniczym w tym pasażerów niepełnosprawnych.
 • Udzielanie informacji zainteresowanym na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia swych praw - pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
 • Udział w przygotowywaniu oraz prowadzenie planowych kontroli przewoźników lotniczych w zakresie spełniania standardów w obszarze ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym w tym pasażerów niepełnosprawnych.
 • Współpraca z organami administracji publicznej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego.
 • Udział w przygotowywaniu i przetwarzaniu informacji publicznej podlegającej udostępnieniu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość środowiska Microsoft Office
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość; doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne; umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub środowisku przewozów lotniczych
 • przeszkolenie w zakresie technik audytowania
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem w kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy - KOPP-1/4-55/2018".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 2.301 PLN do ok. 2.848 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,228 do 1,520);
- dodatek za wysługę lat;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- nagrody uznaniowe;
- stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 74 85 formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.plLiczba odwiedzin: 2083

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Udostępnił: Bogna Jobda

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego

Wprowadzono: 22.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×