Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 5485ARCHIWALNE z dnia 15.11.2016 r.

 • Oferty do
  2

  grudnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca ministra

w Departamencie Oceny Ryzyka RegulacyjnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – reprezentacja urzędu – wystąpienia publiczne – praca pod presją czasu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych – wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner – praca w pokoju wieloosobowym

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów, rekomendacji, wytycznych, opinii, itp.
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo oraz poza Ministerstwem, opracowywanie projektów aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo
 • prowadzenie analiz społeczno-gospodarczych i zarządczo-organizacyjnych na potrzeby przygotowania i realizacji programów i projektów, a także dokumentów strategicznych i polityk publicznych związanych z zagadnieniem lepszego stanowienia prawa
 • przygotowywanie i monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznych (w tym koncepcji, strategii, polityk i planów) w zakresie lepszego stanowienia prawa
 • prowadzenie czynności doradczych na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy w zakresie w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki, mających na celu usprawnianie funkcjonowanie Ministerstwa
 • prowadzenie spraw organizacyjnych komórki organizacyjnej i Ministerstwa, w szczególności w zakresie przedkładania propozycji zmian i usprawnień w zakresie procedur i sposobów realizacji zadań będących we właściwości komórki organizacyjnej i Ministerstwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne opis wykształcenia: prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym
 • znajomość przepisów w zakresie tworzenia prawa w Polsce
 • znajomość wytycznych dot. oceny wpływu regulacji i konsultacji publicznych
 • znajomość rządowych dokumentów strategicznych i polityk publicznych związanych ze stanowieniem prawa
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.12.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DOR_130_z

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 693 52 37.Liczba odwiedzin: 5488

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: BZL

Wprowadzono: 15.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×