Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Ogłoszenie o naborze nr 4056ARCHIWALNE z dnia 30.09.2016 r.

 • Oferty do
  7

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: rejestracji statystycznej KRP III

w Zespole Statystyki Przestępczości Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i ZdrowiuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
ul. Opaczewska 8
Warszawa 02-368

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa - praca przy monitorze ekranowych co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy - praca w wymuszonej pozycji ciała - budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych - brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych - brak windy osobowej - pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych - oświetlenie naturalne i sztuczne

ZAKRES ZADAŃ

 • pisemne prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń i Rejestru Czynności Sprawdzających
 • wykonywanie czynności związanych z rejestracją druków systemu TEMIDA
 • wprowadzenie danych do elektronicznego systemu RSD
 • rzetelne i terminowe sporządzanie wymaganych zestawień, statystyk oraz innych czynności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub możliwość jego uzyskania
 • umiejętność organizacji pracy
 • współpraca
 • rozwiązywanie problemów
 • systematyczność
 • działanie pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie prowadzenia RSD
 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 603-74-42.Liczba odwiedzin: 3852

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Udostępnił: Elżbieta Chamerska

Komórka organizacyjna: Sekcja Wspomagająca

Wprowadzono: 30.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×