Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17603ARCHIWALNE z dnia 09.11.2017 r.

 • Oferty do
  24

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ewidencji i nadzoru technicznego nad urządzeniami teleinformatycznymi

Sekcji Serwisu Wydziału Ewidencji i Serwisu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży GranicznejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Podchorążych 38

Adres urzędu:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, - stres związany z obsługą użytkowników, - przenoszenie ciężarów do 30 kg, - zagrożenie korupcją, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15 - 16.15, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - budynek nie jest przystosowany do poruszania sie osób niepełnosprawnych - brak wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzorowanie i wykonywanie prac zespołu (3 osoby) przy instalacji i uruchomieniu sprzętu łączności w sieci LAN Straży Granicznej oraz prowadzenie nadzoru nad właściwym wykonywaniem zadań zespołu w celu zapewnienia bezprzewodowego dostępu do systemów i baz danych platformy teleinformatycznej Straży Granicznej,
 • prowadzenie dokumentów ewidencyjnych sprzętu w Wydziale wydawanego do indywidualnego uzytku pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Głównej Straży Granicznej oraz rozliczanie dowodów materiałowych sprzętu i materiałów łączności w celu właściwego funkcjonowania ewidencji sprzętu oraz właściwego rozliczenia materiałów w Wydziale,
 • sporządzanie protokołów stanu technicznego uszkodzonego sprzętu oddanego do naprawy oraz nadzór nad przygotowywaniem wykazu sprzętu przeznaczonego do likwidacji w celu szybkiego usunięcia uszkodzeń oraz zbycia sprzętu wyeksploatowanego w Straży Granicznej,
 • nadzorowanie i wykonywanie w składzie zespołu, instalacji i prac konserwacyjnych oraz dokonywanie drobnych napraw urządzeń i sprzętu teleinformatycznego, zgłaszanie do serwisu zewnętrznego uszkodzeń telefonów, komputerów, faksów, drukarek do właściwego funkcjonowania urządzeń na platformie teleinformatycznej Straży Granicznej,
 • podłącznanie uzytkowników do nadzorowanych urządzeń sieci Teleinformatycznej Straży Granicznej, instalacja przydzielonych urządzeń i mienia w celu zapewnienia dostępu do baz danych Straży Granicznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 miesiąc pracy przy systemach oraz urządzeniach teleinformatycznych
 • pozytywne prazejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomośc zagadnień teleinformatycznych,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole jak również samodzielna realziacja zadań,
 • dyspozycyjność,
 • obsługa systemu i pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • znajomosć przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – inspektor ds. ewidencji i nadzoru technicznego nad urządzeniami teleinformatycznymi BŁiI KGSG oraz numer ogłoszenia"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1750 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 4082

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Udostępnił: Aleksander Franczuk

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 09.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×