Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 15406ARCHIWALNE z dnia 15.09.2017 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli i nadzoru

w Wydziale Nadzoru Metrologicznego i Polityki RynkowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa

WARUNKI PRACY

- krajowe wyjazdy służbowe - stres - wysiłek fizyczny - zagrożenia korupcyjne - budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, - warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,

ZAKRES ZADAŃ

 • - przeprowadzanie kontroli producentów towarów paczkowanych, w tym także producentow areozoli - praca na stanowisku RTG (prześwietlanie pojemników aerozolowych)
 • - przeprowadzanie kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych
 • - przeprowadzanie kontroli podmiotów upoważnionych do legalizacji
 • - przeprowadzanie kontroli w ramach sprawowania nadzoru nad ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • - analizowanie dokumentacji związanej z nadzorowaniem przez producenta towarów paczkowanych systemu sprawowania nadzoru nad prawidłowym paczkowaniem swoich produktów
 • - sporządzanie protokołów kontroli i dokumentacji związanej z kontrolami
 • - współpraca w zakresie przeprowadzania kontroli z właściwymi komórkami organizacyjnymi GUM, innymi Okręgowymi Urzędami Miar oraz innymi instytucjami
 • - współudział w opracowywaniu planów kontroli producentów towarów paczkowanych dla Obwodowych Urzędów Miar
 • - prowadzenie i aktualizowanie bazy danych producentów towarów paczkowanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • - bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • - znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach i towarach paczkowanych
 • - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • - znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • - prawo jazdy kat. B
 • - doświadczenie w prowadzeniu kontroli

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • - kopie świadectw pracy i ukończonych kursów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul.Elektoralna 4/6
  Referat Kadr, Plac i Szkolenia

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.
Informacje o Urzędzie na stronie internetowej
www.warszawa.oum.gov.plLiczba odwiedzin: 3146

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Udostępnił: Anna Małecka

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 15.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×