Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 65598ARCHIWALNE z dnia 16.07.2020 r.

 • Oferty do
  29

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: polityki regionalnej

w Wydziale Polityki Miejskiej w Departamencie StrategiiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6 095,88 zł brutto, ustalone wg mnożnika 3,0 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy • umowę o pracę na czas zastępstwa • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia, • elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • praca przy komputerze opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym: opracowywanie stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w UE (polityka spójności, polityka klimatyczna), udział w spotkaniach związanych z członkostwem Polski w UE (spotkania dot. m.in. Europejskiego Zielonego Ładu), opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej
 • monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), w tym: identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji strategii/ programów (np. Program dla Śląska) oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, koordynowanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska oraz grup roboczych działających w ramach Rady, sporządzanie/ weryfikowanie analiz i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem Programu dla Śląska
 • przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany), w tym: tworzenie koncepcji/ założeń dokumentów strategicznych, aktualizowanie/ formułowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych - np. Program dla Śląska, wyznaczanie celów dokumentów strategicznych, dobór instrumentów wsparcia w zakresie polityki regionalnej, określanie zasad i trybu monitorowania dokumentów strategicznych związanych z polityką regionalną i polityką spójności, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień
 • badanie zgodności strategii i programów, w tym: analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu, formułowanie propozycji i zaleceń zmian, weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów
 • zarządzanie projektami, w tym: identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie oraz proponowanie działań korygujących, kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji, analizowanie uwarunkowań, otoczenia biznesowego, etc., określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze realizacji projektów finansowanych w ramach środków UE
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową
  formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: 46 DSR
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/46-DSR-fs

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.
Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących
Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod
adresem): https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/praca-w-ministerstwie-MIIR lub uzyskać w zakresie
merytorycznym pod nr tel. (22) 273 72 40, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr
tel. (22) 273 88 59.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian
wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych
jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 1372

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Udostępnił: Grażyna Opara-Karasiewicz

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji/Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 16.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×