Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 21362ARCHIWALNE z dnia 26.01.2018 r.

 • Oferty do
  5

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: wyznaczania i analizy obszarów interwencji w ramach zadań UKE związanych z realizacją I osi POPC w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku TelekomunikacyjnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

UKE ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych; - praca w pokoju, który jest klimatyzowany; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

ZAKRES ZADAŃ

 • przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonywanie analiz w tym zakresie;
 • przeprowadzanie analiz hurtowych rynków telekomunikacyjnych;
 • przeprowadzanie analiz detalicznego rynku telekomunikacyjnego;
 • uczestnictwo w procesie poprawy jakości danych o zakończeniach sieci i świadczonych usługach szerokopasmowych;
 • przygotowywanie baz danych, zestawień oraz raportów dotyczących usług i budynków z dostępem do sieci szerokopasmowej transmisji danych;
 • wykonywanie analiz sieci telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe geoinformatyczne lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie sporządzania analiz danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących, pakietu narzędzi MS Office, w tym programu MS Excel;
 • umiejętność: interpretacji pojęć telekomunikacyjnych i ich właściwego zastosowania, samodzielnego wyszukania danych oraz ich właściwego doboru do przeprowadzania analiz, dokonania ich oceny i weryfikacji, dokonywania analiz ekonomicznych, precyzyjnego formułowania wniosków, obsługi relacyjnych baz danych (np. Access, Oracle), posługiwania się językiem SQL, obsługi narzędzi statystycznej analizy danych;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Główny specjalista DART/WMI/ 6 ”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test językowy;
-   test kompetencyjny;
-   zadanie praktyczne Excel, bazy danych;
-   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.Liczba odwiedzin: 2936

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Skurczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 26.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×