Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11875ARCHIWALNE z dnia 09.06.2017 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Departamencie Zobowiązań i Analiz w Zespole Zbywania Akcji Skarbu PaństwaMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

WARUNKI PRACY

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  wyjazdy służbowe  obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe  praca z bazami danych/programami specjalistycznymi  organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze  winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych  wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej  ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych  praca w pokoju wieloosobowym  brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych  praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Przeprowadzanie i nadzorowanie procesu zbywania akcji / udziałów należących do Skarbu Państwa, w tym: analiza otoczenia formalno - prawnego / lub inicjowanie zbycia akcji/udziałów, przeprowadzanie procedury zbywania akcji (w tym również za zgodą RM),przygotowywanie dokumentacji/baz danych/rejestrów etc. niezbędnej do zbycia akcji, udzielanie informacji/wyjaśnień związanych ze zbywaniem akcji/udziałów.
 • 2. Prowadzenie analiz finansowo-ekonomicznych na potrzeby przygotowania i realizacji procesów zbywania akcji lub udziałów Skarbu Państwa, w tym: analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie o zlecenie analiz prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na potrzeby zbycia akcji lub udziałów Skarbu Państwa, współpraca z podmiotami zewnętrznymi w trakcie realizacji umowy i rozliczanie umów.
 • 3. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w tym przeprowadzanie rozeznania rynku, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej w obszarze zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • znajomość ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja,
 • myślenie analityczne,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności: Word i Excel,
 • uprawnienia dla dostępu do informacji niejawnych o statusie zastrzeżone lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postepowaniu mającemu na celu pozyskanie ww. uprawnień.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia kandydata do dostępu do informacji niejawnych o statusie „zastrzeżone” lub wyższym albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu mającemu na celu pozyskanie ww. uprawnień;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DZA 96_z

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas zastępstwa. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 693 58 96.
Liczba odwiedzin: 3573

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Olga Iwańska-Kruszewska

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 09.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×