Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Ogłoszenie o naborze nr 9572ARCHIWALNE z dnia 23.03.2017 r.

 • Oferty do
  31

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Pracownia Badań ChemicznychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
02-156 Warszawa ul. Lechicka 21

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

WARUNKI PRACY

- praca laboratoryjna, w godzinach 8.15-16.15, - w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych, - kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, - obsługa sprzętu laboratoryjnego, - budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda przy schodach wejściowych, - pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - w budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd na piętro osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, - pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II piętrze, - w budynku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi laboratorium akredytowane (zgodnie z systemem zarządzania laboratorium),
 • opracowywanie wyników badań chemicznych,
 • przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań,
 • przygotowywanie stanowiska pracy do badań laboratoryjnych,
 • uczestnictwo w opracowywaniu procedur badawczych w ramach Pracowni Badań Chemicznych,
 • przygotowywanie danych do sporządzenia zapotrzebowania na materiały niezbędne do wykonywania badań w ramach Pracowni,
 • sporządzanie sprawozdań (miesięczne, kwartalne, roczne) z ilości wykonanych badań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe: chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pracy w systemie jakości zgodnie z ISO 17025
 • staranność, dokładność, samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktualnego dokumentu (zaświadczenie) potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających półroczne doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym (w przypadku posiadania takiego doświadczenia).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego),
- wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca w WIW),
- kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru, zaś kandydaci nie spełniający wymagań formalnych - o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
- dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz dopisek „oferta na stanowisko asystenta w PBCh”.
- dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.Liczba odwiedzin: 2587

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Udostępnił: Stefanowicz Edyta

Komórka organizacyjna: zespół ds.obsługi prawnej

Wprowadzono: 23.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×