Krajowa Informacja Skarbowa

Ogłoszenie o naborze nr 17799ARCHIWALNE z dnia 10.11.2017 r.

 • Oferty do
  22

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent

do spraw: ds. rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

w Trzecim Dziale Wydawania Interpretacji IndywidualnychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Płocku
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Adres urzędu:

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w budynku wielokondygnacyjnym (przestrzeń pracy: 32 piętro), budynek jest wyposażony w dźwig osobowy (2 windy). Oświetlenie sztuczne i naturalne, w przestrzeni wynajmowanej przez KIS brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej (przed budynkiem), budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 •  opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 •  opracowywanie odpowiedzi na środki odwoławcze, w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje, w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 •  prowadzenie rejestru spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,
 •  współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w celu obrony wydanej indywidualnej interpretacji uchylonej przez WSA,
 •  przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów kierowanych za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
 •  przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 •  znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej,
 •  komunikatywność,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  dobra znajomość obsługi komputera,
 •  umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
 •  rzetelność,
 •  odpowiedzialność,
 •  umiejętność pracy pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 •  CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – Asystent KDIP2-3”
  lub osobiście w Kancelarii KIS, parter pok. 1-5.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.016,88 zł brutto.
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.
Pracownik będzie podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.).
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Postepowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: testu wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej, zadania praktycznego polegającego na opracowaniu odpowiedzi na pytanie opisowe oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub poprzez e-mail.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 24 361 62 13.


Liczba odwiedzin: 1203

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Joanna Słomka

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 10.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×