Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11213ARCHIWALNE z dnia 23.05.2017 r.

 • Oferty do
  2

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: dokumentacji i rejestru zabytków

w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków.Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa i teren woj. mazowieckiego

Warszawa i województwo mazowieckie
00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20 oraz praca na terenie województwa mazowieckiego (wyjazdy w teren)

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, opracowywanie projektów dokumentów, decyzji, pism, • praca w siedzibie urzędu/wydziału; możliwa również praca poza siedzibą urzędu; wyjazdy służbowe celem oględzin obiektów, • stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta, • podejmowanie decyzji w warunkach stresu, • praca najczęściej na I piętrze budynku; Urząd znajduje się także na parterze i II piętrze budynku, • narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, bindownica, aparat fotograficzny, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, • bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków inwalidzkich; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi są dość masywne, • toaleta na I piętrze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, • brak oznaczeń dla osób niewidomych, • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu działania Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków (z urzędu, na wniosek stron i odpowiednich organów administracji publicznej)
 • gromadzenie i analiza materiału dowodowego w celu przygotowania merytorycznie poprawnego rozstrzygnięcia
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w ramach prowadzenia rejestru zabytków województwa mazowieckiego
 • prowadzenie działań w celu określenia aktualnego zasobu obiektów i obszarów o wartościach kulturowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego
 • wykonywanie dokumentacji ewidencyjnej dla zabytków województwa mazowieckiego
 • opracowywanie danych odnośnie rejestru i ewidencji zabytków województwa mazowieckiego i udzielanie informacji publicznej, w tym o cechach informacji przetworzonej
 • przygotowanie materiałów służących popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury
 • prowadzenie księgi rejestru zabytków województwa mazowieckiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe II stopnia (magisterskie) z zakresu historii sztuki, architektury, konserwatorstwa.
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata 3 lata w obszarze i 1 rok w administracji
 • znajomość przepisów prawa, w szczególności z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz przepisów prawa administracyjnego
 • analityczne myślenie i zdolność syntezy
 • umiejętności redakcyjne
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania również w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • podyplomowe studia kierunkowe
 • umiejętność obsługi i tworzenia baz danych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Proszę składać dokumenty z podaniem numeru ogłoszenia i nazwą stanowiska. W przypadku dostarczenia ich osobiście, dokumenty proszę składać w Kancelarii urzędu. W przypadku dostarczenia dokumentów przez operatora po

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca i praktyki”) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Szczegółowych informacji dotyczących stanowiska udziela Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Wynagrodzenie na tym stanowisku pracy wynosi 2560 zł brutto.Liczba odwiedzin: 1790

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Udostępnił: Robert Sierociński

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr, Organizacji i Administracji

Wprowadzono: 23.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×