Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Ogłoszenie o naborze nr 65053ARCHIWALNE z dnia 02.07.2020 r.

 • Oferty do
  15

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: płac i rozliczeń

finansowo-księgowych i administracyjnychMiejsce wykonywania pracy:

Sochaczew

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie Inspektoratu -praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera do 4 godz. oraz urządzeń biurowych, -stanowisko pracy w pokoju biurowym na I piętrze, -budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, -w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie zbiorówek kosztów planowanych i poniesionych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • rozliczanie wykorzystania rezerwy celowej przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie list płacy w programie PROBIT
 • - rozliczanie rachunków Umów zlecenia z dochodów własnych i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie tytułów wykonawczych,
 • rozl;iczanie materiałów weterynaryjnych przeznaczonych do monitoringu chorób zakaźnych zwierząt,
 • obsługa programu RKWIW - rozliczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie postępowania i sporządzanie dokumentcji o udzielanie zamówień publicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata - na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • podstawowa wiedza przepisów z zakresu wynagrodeń i ubezpieczeń społecznych
 • biegła umiejętność obsługi komputera, programu EXEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
 • staż pracy: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • dyspozycyjność
 • komunikatywnośc

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych d celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew Anna Świętochowska-Binienda e-mail:sochaczew.piw@wetgiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Marcin Wowk e-mail: iod.sochaczew@grupaformat.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Inspektorat Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew tel. 46 8628453 e-mail: sochaczew.piw@wetgiw.gov.pl
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane,
-wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
-kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnych etapów naboru,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów, oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
-dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata z dopiskiem "Oferta pracy",
-dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 46 ) 8628453Liczba odwiedzin: 2812

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Udostępnił: Irena Ścigocka

Komórka organizacyjna: PIW

Wprowadzono: 02.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×