Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 392ARCHIWALNE z dnia 09.06.2016 r.

 • Oferty do
  21

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  0.5
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prawny

Wydział Prawny Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w SiedlcachMiejsce wykonywania pracy:

Siedlce

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Delegatura w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce

Adres urzędu:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa - praca w siedzibie urzędu/wydziału - wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzędu na zewnątrz - praca na ósmym piętrze - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - brak oznaczeń dla osób niewidomych - pomieszczenia higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ocenianie aktów prawnych podjętych przez organy jednostek samorządu terytorialnego pod względem formalno-prawnym
 • Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych
 • Przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań nieistotnego naruszenia prawa oraz skarg do sądu administracyjnego i odpowiedzi na skargi na akty nadzoru
 • Pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi organami orzekającymi
 • Badanie spraw, które wynikają z wpływających do organu nadzoru skarg, interwencji oraz sygnałów w sprawach legalności aktów prawnych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość ustaw: Kodeks wyborczy, prawo administracyjne materialne i procesowe, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz ustaw regulujących przepisy dotyczące postępowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: interpretowania przepisów prawa, obsługi komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem "Oferta pracy LEX-S/6

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.000 zł

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.Liczba odwiedzin: 1902

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Udostępnił: Grażyna Kulińska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 09.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×