Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Ogłoszenie o naborze nr 1434ARCHIWALNE z dnia 13.07.2016 r.

 • Oferty do
  23

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

Zespół d/s bezpieczeństwa żywności, pasz oraz produktów pochodzenia zwierzęcegoMiejsce wykonywania pracy:

Siedlce

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 29

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (delegacje). Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymaga dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją. Stanowisko zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze. Narzędzia i materiały pracy: komputer, fax, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenie zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach,
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg, przygotowywanie projektów decyzji z w/w zakresu
 • obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu,
 • aktualizacja listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość prawa polskiego i unijnego z w/w zakresu,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat B,
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 6326027,
- umowa o pracę na czas określony,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- list motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kopie dokumentów muszą być opatrzone " za zgodność z oryginałem", data i podpis,
- kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani - nie będą powiadamiani,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- oferta powinna być zatytułowana "ogłoszenie o naborze 1434"Liczba odwiedzin: 1581

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Udostępnił: Ewa Dobrzyńska

Komórka organizacyjna: jednostka budżetowa

Wprowadzono: 13.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×