Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 45803ARCHIWALNE z dnia 06.04.2019 r.

 • Oferty do
  23

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

Wydział Zamiejscowy w OstrołęceMiejsce wykonywania pracy:

Ostrołęka

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce 07-401 Ostrołęka ul. Aleja Wojska Polskiego 42

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku 15-396 Białystok ul. M. Kopernika 89

WARUNKI PRACY

Praca w terenie i siedzibie urzędu. Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu. Kierowanie działalnością Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce i podległymi pracownikami. Możliwość występowania sytuacji stresujących w związku z obsługą klientów zewnętrznych, kierowanie podległymi pracownikami. Wyjazdy służbowe. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca na parterze - budynek bez windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o miarach oraz o towarach paczkowanych.
 • Organizowanie, planowanie i koordynowanie działalności Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.
 • Dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległych pracowników, dobór pracowników do określonych zadań.
 • Realizowanie w siedzibie urzędu i w terenie zadań związanych z legalizacją, ekspertyzami i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Sprawowanie nadzoru i udział w kontrolach użytkowników przyrządów pomiarowych w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy użytkownicy wykonują przepisu ustawy Prawo o miarach.
 • Udział w przeprowadzanych kontrolach doraźnych u przedsiębiorców paczkujących towary w celu sprawdzenia i stwierdzenia, czy przedsiębiorcy wykonują przepisy ustawy o towarach paczkowanych.
 • Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań związanych z systemem zarządzania.
 • Zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków urzędu.
 • Udział w przygotowaniu projektów planów finansowych, rzeczowych i kontroli.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności urzędu.
 • Nadzór nad porządkiem, dyscypliną pracy, sprawami bhp i ochrony ppoż.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o towarach paczkowanych, o tachografach, Kodeks pracy, o ochronie danych osobowych, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz rozporządzeń związanych z działalnością Urzędów Miar , m. in. rozporządzenia w sprawie opłat, w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar, w sprawie przepisów metrologicznych, w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office, głównie arkusza Excell i edytora tekstu Word.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia, informatyka).
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata Na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej.
 • Doświadczenie w obszarze metrologii.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Samodzielność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Prawo jazdy kat. "B".

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
  ul. M. Kopernika 89
  15-396 Białystok
  (z dopiskiem na kopercie: oferta pracy na stanowisko Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce).
  Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystk@poczta.gum.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. M. Kopernika 89
15-396 Białystok
Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
tel. 85 745 53 56 wew. 16.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2500

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Kamila Gromko

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi/Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 06.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×