Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 24081ARCHIWALNE z dnia 16.03.2018 r.

 • Oferty do
  30

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony zabytków

do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków

w Delegaturze w OstrołęceMiejsce wykonywania pracy:

Ostrołęka

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie,
Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, • praca w siedzibie wydziału i w terenie, • permanentna obsługa klientów zewnętrznych, • zagrożenie korupcją, • praca na I piętrze • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, • brak oznaczeń dla osób niewidomych, • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (toaleta znajduje się na I piętrze), • bariery architektoniczne – brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do wejścia głównego, w budynku nie ma windy, • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków.
 • Prowadzenie rozpoznań aktualnego zasobu obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych.
 • Prowadzenie księg rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
 • Opracowywanie danych dotyczących rejestru i ewidencji zabytków województwa mazowieckiego i udzielanie informacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wyjaśnienia decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków.
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe historia sztuki, prawo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury lub architektura
 • znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność: analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w ochronie zabytków
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Proszę składać dokumenty z podaniem numeru ogłoszenia i nazwą stanowiska.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca”), na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty
osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1721

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Udostępnił: Paulina Białecka

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi Urzędu

Wprowadzono: 16.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×