Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze nr 45271ARCHIWALNE z dnia 28.03.2019 r.

 • Oferty do
  10

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji

w zespole ds. pasz i utylizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Mińsk Mazowiecki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

WARUNKI PRACY

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie) - wyjazdy służbowe - praca przy komputerze - kontakt ze zwierzętami - praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo - bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych) - toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak oznaczeń dla osób niewidomych - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach oraz ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie
 • realizacja zadań dotyczących ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie
 • realizacja zadań wynikających z planu urzędowej kontroli pasz
 • nadzorowanie gospodarstw wytwarzających i stosujących pasze
 • nadzorowanie obrotu paszami
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami działającymi w sektorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wykonywanymi zadaniami
 • realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
 • realizacja Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, lekarz weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języków obcych
 • Umiejętność pracy własnej i w zespole
 • Bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
  ul. Szczecińska 8
  05-300 Mińsk Mazowiecki

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piwminsk.wetgiw.gov.pl, poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /piwminsk/skrytka bądź listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 758 50 59.Liczba odwiedzin: 1441

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Udostępnił: Alicja Ziomek

Komórka organizacyjna: dział finansowo-administracyjny

Wprowadzono: 28.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×