Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze nr 36441ARCHIWALNE z dnia 20.10.2018 r.

 • Oferty do
  19

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.Miejsce wykonywania pracy:

Maków Mazowiecki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Mazowiecka 7
06-200 Maków Mazowiecki

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16. Możliwość krajowych wyjazdów służbowych. Prowadzenie samochodu służbowego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością wymagającą rejestracji prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego ;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz sprawowanie nadzoru nad takim ubojem;
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Makowie Maz. oraz wykazu zakładów wymagających obowiązku rejestracji prowadzących działalność związaną z produkcją, wprowadzaniem na rynek, obrotem lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • Wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i międzynarodowym żywnością pochodzenia zwierzęcego;
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do sprawowania nadzoru nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • Pobieranie prób do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach;
 • Sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach;
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie projektów decyzji w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń i opinii w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru;
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonanych zadań;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu zadań przewidzianych dla stanowiska
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu;
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejetność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia i specjalizacje
 • kultura pracy i kultura osobista

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzajacych ukończenie szkoleń i specjalizacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200 maków Mazowiecki, e-mail: makow.piw@wetgiw.gov.pl, tel. (29) 71 71 235
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@edgetax.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu utworzenia i utrzymania konta redaktora, które umożliwia upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy, w tym zakresie powierzamy je/udostępniamy/ podmiotom, które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Składane dokumenty/ list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 71 71 235, 795 855 222.Liczba odwiedzin: 1655

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Udostępnił: Lena Lewandowska

Komórka organizacyjna: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Wprowadzono: 20.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×