Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Ogłoszenie o naborze nr 9083ARCHIWALNE z dnia 08.03.2017 r.

 • Oferty do
  21

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Łosice

powiat łosicki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
ul. Myśliwska 1
08- 200 Łosice

WARUNKI PRACY

- zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30); - wyjazdy służbowe; - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie); - kontakt z klientem zewnętrznym; - wymagana duża dyspozycyjność; - stres związany z przeprowadzaniem kontroli; - zagrożenie korupcją. Budynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych- brak podjazdów oraz wind.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań ustawowych prznależnych do wykonywania przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • monitoring chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • obsługa programów komputerowych związanych z zajmowanym stanowiskiem
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości
 • inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • dyspozycyjność
 • samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
  ul. Myśliwska 1
  08- 200 Łosice

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
-oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem;
-w ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone);
-kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem o ich terminie;
-dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora ds.zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt )
-dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /83/ 359-04-51Liczba odwiedzin: 1811

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Udostępnił: Bogusław Kuśmierczyk

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Wprowadzono: 08.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×