Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

Ogłoszenie o naborze nr 30670ARCHIWALNE z dnia 17.07.2018 r.

 • Oferty do
  31

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: prowadzenia ewidencji

Wydział RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Garwolin

Adres urzędu:

ul. Kościuszki 28, 08 – 400 Garwolin

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu, obsługa urządzeń biurowych;
- praca z wykorzystaniem systemu i sieci teleinformatycznej;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie bazy danych żołnierzy rezerwy i osób zainteresowanych zawodową służbą wojskową oraz bieżącej analizy kształtowania się zasobów ochotników do zawodowej służby wojskowej
 • udzielanie osobom zainteresowanym zawodową służbą wojskową wyczerpujących informacji w zakresie procedury powoływania do służby w korpusach szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych
 • kierowanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej do wojskowych komisji lekarskich i wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia ich zdolności fizycznych i psychicznych do służby, przesyłanie do jednostek wojskowych akt personalnych osób ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej
 • wykonywanie obowiązujących analiz, meldunków, sprawozdań i raportów z zakresu rekrutacji do zawodowej służby wojskowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobre umiejętności obsługi komputera
 • dobry poziom umiejętności interpersonalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w terenowych organach administracji wojskowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;
 • znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
  ul. Kościuszki 28
  08-400 Garwolin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 261-518-940, adres e-mail: wku.garwolin@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
- oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
- zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej;
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 261 518 950, 261 518 957.Liczba odwiedzin: 2386

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

Udostępnił: Paweł Rusak

Komórka organizacyjna: WKU

Wprowadzono: 17.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×