Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie

Ogłoszenie o naborze nr 35976ARCHIWALNE z dnia 13.10.2018 r.

 • Oferty do
  24

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: orzecznictwa administracyjnego i kontroli

brakMiejsce wykonywania pracy:

Tarnów

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów

WARUNKI PRACY

budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, V piętro, winda, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, praca przy komputerze, udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu tarnowskiego, praca z urządzeniami pomiarowymi

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie projektu decyzji w celu przedłożenia do akceptacji i podpisu przez Powiatowego Inspektora.
 • Przygotowanie projektu postanowienia w celu przedłożenia do akceptacji i podpisu przez Powiatowego Inspektora.
 • Przygotowanie projektu odpowiedzi na skargę w celu przedłożenia do akceptacji i podpisu przez Powiatowego Inspektora.
 • Podejmowanie czynności mających za zadanie zbieranie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Udział w kontrolach budów w celu stwierdzenia zgodnośći budowy z pozwoleniem na budowę i przepisami.
 • Udział w kontroli użytkowania obiektów w celu stwierdzenia zgodnośći użytkowania obiektów z przeznaczeniem i przepisami prawa budowlanego.
 • Przeprowadzanie oględzin z wniosku stron lub z urzędu w celu zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do postępowań administracyjnych.
 • Udział w kontrolach w sprawach ze skarg w celu ustalenia stanu faktycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego. Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów
  Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem "oferta pracy".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie z siedzibą przy Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: pinb@powiat.tarnow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa , dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną drogą e- mail lub telefonicznie powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 14 627 61 29.Liczba odwiedzin: 2736

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie

Udostępnił: Agnieszka Sobczak-Branicka

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 13.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×