Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Ogłoszenie o naborze nr 16437ARCHIWALNE z dnia 10.10.2017 r.

 • Oferty do
  16

  października

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: do spraw profilaktyki i prewencji kryminalnej w Zespole ds. Nieletnich i Patologii

w Wydziale PrewencjiMiejsce wykonywania pracy:

Oświęcim

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 2
32-600 Oświęcim

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno - biurowa, okresowo w terenie, wykonywana w systemie 8-godzinnym jednozmianowym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami pracy/służby możliwośc pracy w systemie dwuzmianowym. Stanowisko wyposażone w kompter, monitor ekranowy, drukarkę, telefon. Czas pracy przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy i podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja przedsięwzięć w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz inicjowanie i udział w lokalnych programach na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości i demoralizacji nieletnich i patologii społecznej;
 • przygotowywanie materiałów profilaktycznych w postaci m.in. prezentacji multimedialnych i ulotek z zakresu prewencji kryminalnej;
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla nauczycieli oraz spotkań z rodzicami;
 • współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo i statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich i nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
 • przekazywanie informacji o nieletnich sprawcach czynów karalnych oraz zagrożonych demoralizacją dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, a także zapewnienie przepływu informacj o nieletnich zagrożonych demoralizacją między poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
 • staż pracy: 3 lata
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
  ul. Wyspiańskego 2
  32-600 Oświęcim

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O terminowości wpływu oferty do KPP w Oświęcimiu decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszch etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e - mailem o ich terminach. Prosimy o podawanie aktualnym adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Oświęcimiu. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i optrzone datą.Liczba odwiedzin: 2285

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Udostępnił: Aneta Momot

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 10.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×