Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze nr 64083ARCHIWALNE z dnia 10.06.2020 r.

 • Oferty do
  17

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania RezerwamiMiejsce wykonywania pracy:

Nowy Targ

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU
OS. BÓR 10, 34-400 NOWY TARG

WARUNKI PRACY

praca w siedzibie urzędu;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
praca zgodnie z ustawą o służbie cywilnej;
budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ

 • właściwe i terminowe przygotowywanie projektów dokumentów;
 • planowanie i organizacja nadawania/uchylania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 • wprowadzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej w systemie SPIRALA ZINT;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu ćwiczeń i szkoleń organizowanych przez WKU;
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji w WPMiAR;
 • opracowanie zestawień, sprawozdań i meldunków dotyczących postępowania reklamacyjnego oraz nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • realizacja zadań dotyczących reklamowania z urzędu i na wniosek przez zakłady pracy i instytucje.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustaw: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: co najmniej 1 rok w administracji rządowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór 10, 34-400 Nowy Targ.
  https://wkunowytarg.wp.mil.pl/

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ os. Bór 10, tel. 261138780
Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Byrdak tel. 261138765
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane przetwarzane będą przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
         - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

        - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane zatrudnienie od 03.08.2020 r.
Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
1. Test wiedzy z zakresu ww. ustaw.
2. Test praktyczny z obsługi Pakietu Microsoft Office.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2452

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Udostępnił: Danuta Kalata

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 10.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×