Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze nr 1521ARCHIWALNE z dnia 15.07.2016 r.

 • Oferty do
  29

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

w Zespole do spraw Ochrony Informacji NiejawnychMiejsce wykonywania pracy:

Nowy Targ

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji
w Nowym Targu
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A
34-400 Nowy Targ

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa,
praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
praca przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
wymuszona pozycja ciała,
oświetlenie sztuczne, naturalne,
węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
winda oraz ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do kandydatów do służby i pracy w Policji oraz funkcjonariuszy oraz prowadzenie kontrolnych postępowanań sprawdzających,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych dla osób zatrudnionych i pełniących służbę,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kierowanie pracą wykonywaną przez pracowników Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • nadzorowanie pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych,
 • współpracuje z administratorem systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne,
 • kontrolowanie oraz nadzorowanie obiegu, ewidencji, archiwizacji oraz sposobu udostępnienia dokumentów zawierających informacje niejawne.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość kodeksu postępowań administracyjnych
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy kierowanego zespołu
 • Odpowiedzialność, obiektywizm, samodyscyplina
 • Obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku ds. ochrony informacji niejawnych w administracji
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW
 • Ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
  ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A
  34-400 Nowy Targ
  (sekretariat Komendanta, piętro I)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska, o które ubiega się kandydatka/kandydat.
Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, test wiedzy (w przypadku małej ilości kandydatów komisja może odstąpić od testów), rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty aplikacyjne, które zostały rozpatrzone odmownie, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: bip.nowy-targ.kpp.policja.gov.pl (zakładka: służba i praca w Policji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (18) 261-04-23.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 648

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Udostępnił: Beata Łukaszka

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 15.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×