Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 25884ARCHIWALNE z dnia 19.04.2018 r.

 • Oferty do
  30

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadr

samodzielne stanowisko pracyMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

30-134 Kraków
ul. Kołowa 3

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze . Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem - brak podjazdu, brak windy z automatyczna obsługą. Praca biurowa w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, fax, niszczarka).

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i prawidłową realizacją opisów i wartościowana stanowisk pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników, stażami pracy i praktykami studenckimi,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń,
 • przygotowywanie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naliczanie dopłat do wypoczynku,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 2 lata na stanowisku pracy związanym z prowadzenie spraw osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • komunikatywność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • rzetelność i terminowość,
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania.
 • umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  30-134 Kraków
  ul. Kołowa 3 z dopiskiem "oferta pracy"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.900,00 zł. dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenie powinno być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu. Uprzejmie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z kandydatkami/kandydatami, których oferty spełniły wymagania formalne (prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu). Złożonych ofert nie odsyłamy, z nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (12) 623-28-24 lub (12) 623-28-11Liczba odwiedzin: 3745

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Udostępnił: Maria Dudek

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracyds. kadr

Wprowadzono: 19.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×