Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 7400ARCHIWALNE z dnia 13.01.2017 r.

 • Oferty do
  23

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  2
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: do spraw inspekcji i kontroli

w Wydziale Inspekcji i Kontroli BudowlanejMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie województwa małopolskiego. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B. Praca na wysokości do 3 metrów.

ZAKRES ZADAŃ

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Wydział Inspekcji i Kontroli Budowlanej, jako organ pierwszej instancji,
 • przyjmowanie stron,
 • gromadzenie akt administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i w zakresie przepisów w obszarze budownictwa, hydrotechniki, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • Dobra organizacja własnej pracy,
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze obiektów budowlanych kubaturowych, liniowych, hydrotechnicznych
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • preferowane uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, hydrotechniczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, hydrotechniczne

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
  31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 – 2650,00 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: http://bip.malopolska.pl/winbkrakow/Article/id,112295.html.
W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 23 stycznia 2017 r. nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia, nie otrzymanie takiego zaproszenia do dnia 31 stycznia 2017 r. oznacza niezakwalifikowanie do dalszych etapów rekrutacji.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 410 73 74.Liczba odwiedzin: 3121

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Udostępnił: Alina Kuszaj

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 13.01.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×