Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Ogłoszenie o naborze nr 23966ARCHIWALNE z dnia 14.03.2018 r.

 • Oferty do
  30

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W CHRZANOWIEMiejsce wykonywania pracy:

Chrzanów

Adres urzędu:

ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

WARUNKI PRACY

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowanych; praca przy komputerze około 4 godzin dziennie, polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism, zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych. Siedziba urzędu znajduje się na wysokim parterze (dostęp schodami oraz windą).

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe budowlane
 • staż pracy: 6 miesięcy administracja publiczna
 • Uprawnienia budowlane.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Prawo jazdy kat. B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
  ul. Grunwaldzka 5
  32-500 Chrzanów
  Dziennik podawczy
  w kopercie zaklejonej z dopiskiem, odpowiednio:
  „Kandydat na stanowisko Inspektora w PINB w Chrzanowie”


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania dokumentów, wszyscy kandydaci, którzy w terminie złożą swoje oferty, zostaną e-mailem lub listownie powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie zbadany podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pracy na stanowisku Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie nie będą zwracane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 32 753 87 05.Liczba odwiedzin: 2140

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Udostępnił: Anna Ostrowska

Komórka organizacyjna: PINB Chrzanów

Wprowadzono: 14.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×