Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 22551ARCHIWALNE z dnia 17.02.2018 r.

 • Oferty do
  23

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: kadr, bhp, ppoż i obrony cywilnej

w Dziale Administracji i KadrMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 67a
65-762 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka;
brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy i podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety;

ZAKRES ZADAŃ

 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy osób zatrudnionych, ustalanie uprawnień pracowników oraz spraw związanych z odpowiedzialnością służbową, dyscyplinarną pracowników, organizacją szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników, prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy pracowników
 • Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceny ryzyka zawodowego, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, prowadzenie postepowań powypadkowych, rejestru wypadków oraz spraw związanych z badaniami profilaktycznymi.
 • Wykonywanie czynności z zakresu ochrony p.poż, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, pierwszej pomocy itp. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy w celu zapewnienia przestrzegania warunków bhp, p.poż., sporządzanie okresowych analiz stanu warunków bhp i p.poż.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu statystki, służby cywilnej, szkoleń, PFRON.
 • Organizowanie i prowadzenie naboru kandydatów do pracy w Archiwum w tym korpusu służby cywilnej, przeprowadzanie procesu wartościowania stanowisk pracy, sporządzanie planów zatrudniania i wykazów etatów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie - starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, c) posiadanie przeszkolenia dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony ppoż.
 • staż pracy : starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, W przypadku określonym w pkt. b) wymagane doświadczenie zawodowe (staż zawodowy, praktyki, wolontariat, )w obszarze biurowym/administracyjnym/kadrowym co najmniej 3 miesiące,
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych (world, excel)
 • Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, o służbie cywilnej i pracownikach urzędów.
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolność myślenia analitycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość programów kadrowo-płacowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe
  Aleja Wojska Polskiego 67a
  65-762 Zielona Góra

  z dopiskiem "nabór na stanowisko starszego inspektora"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu w ciągu trzech dni od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Regulamin naboru oraz wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
Wynagrodzenie zasadnicze 2.930,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Przewidywany okres zastępstwa do lipca 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01.Liczba odwiedzin: 725

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Udostępnił: Katarzyna Ostrycharczyk

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 17.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×