Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 26370ARCHIWALNE z dnia 27.04.2018 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

archiwista

do spraw: digitalizacji, informacji, kwerend

w Oddziale IV - Ewidencji, Informacji, Udostępniania i PopularyzacjiMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67A
65-762 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
praca w kurzu archiwalnym, zagrożenie mikrobiologiczne;
narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, aparat, skaner;
brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy i podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie akt do digitalizacji. Prowadzenie digitalizacji. Kontrola wykonywanych skanów;
 • Sporządzanie kserokopii, uwierzytelnionych odpisów, wypisów, reprodukcji oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych;
 • Wykonywanie kwerend w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski interesanów;
 • Udzielanie informacji o zasobie oraz zasobach innych archiwów, w tym zakładowych w zakresie dokumentacji osobowo-płacowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy w obszarze archiwalnym
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych
 • umiejętność interpretacji aktów normatywnych w zakresie działalności Oddziału
 • wiedza z zakresu historii regionalnej i historii Polski zwłaszcza z zakresu administracji rządowej, samorządowej, instytucji i organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw
 • umiejętność odczytywania pisma neogotyckiego
 • komunikatywność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe , pożądane o specjalności historia i archiwistyka

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe
  Aleja Wojska Polskiego 67a
  65-762 Zielona Góra

  z dopiskiem "nabór na stanowisko archiwisty w O4-5"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Regulamin naboru oraz wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
Wynagrodzenie zasadnicze 2.700,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01Liczba odwiedzin: 1041

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Udostępnił: Marcin Topczak

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 27.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×