Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie o naborze nr 25768ARCHIWALNE z dnia 18.04.2018 r.

 • Oferty do
  27

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: budownictwa

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru BudowlanegoMiejsce wykonywania pracy:

Krosno Odrzańskie

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie

WARUNKI PRACY

Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie,kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych(praca na wysokościach).
Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism,zbieraniu oraz analizie materiału dowodowego.
Kontakt z petentami,konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Siedziba znajduje się na II piętrze budynku bez windy.Praca nie będzie wykonywana w porze nocnej inie dotyczy pracy zmianowej.

ZAKRES ZADAŃ

 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism
 • przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych i kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budownictwo
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • komunikatywność i samodzielność
 • zdolności mediacyjne
 • posiadanie prawa jazdy kat.B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul.Piastów 10B
  66-600 Krosno Odrzańskie
  pokój 217
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko referenta w PINB Krosno Odrzańskie"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na czas określony- zastępstwo do 15.10.2018.
Planowany termin zatrudnienia od 01 czerwca 2018.
Dokumenty aplikacyjne,które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydatki/kandydaci,które/którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani listownie lub e-mailem.Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania konkursu o naborze w każdym terminie bez podania przyczyny.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 537

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim

Udostępnił: Krystyna Fleszar

Komórka organizacyjna: Ksiegowość

Wprowadzono: 18.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×