Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 17296ARCHIWALNE z dnia 28.10.2017 r.

 • Oferty do
  7

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej

w Wydziale Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

- krajowe wyjazdy służbowe - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, w tym bezdomni, niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające zakład karny) i przeprowadzaniem kontroli w jednostkach - zagrożenie korupcją - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - miejsce pracy zlokalizowane na X piętrze biurowca - obiekty jednostek kontrolowanych - dostęp do systemów teleinformatycznych - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrolowanie ośrodków pomocy społecznej celem podniesienia jakości świadczonych usług oraz kwalifikacji
 • przyjmowanie klientów, rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych z zakresu pomocy społecznej
 • analizowanie sprawozdań oraz wysuwanie wniosków z postępowań kontrolnych w celu oceny stanu i efektywności pomocy społecznej
 • monitorowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • koordynowanie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z rządowych programów w celu minimalizowania skutków problemów społecznych występujących na terenie województwa lubuskiego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze stosowaniem ustawowych sankcji w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji zadań świadczonych w kontrolowanych jednostkach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna,
 • staż pracy: 5 lat w pomocy społecznej
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość przepisów z obszaru pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie
 • efektywna komunikacja, empatia, asertywność
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania administracyjnego
 • przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznych programów CAS, POMOST i innych wymaganych na stanowisku pracy związanym ze sporządzaniem sprawozdań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie specjlaizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

•   W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
•   Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
•   List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
•   Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
•   Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
•   Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/71 15 263

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3325

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Daniela Milczarczyk

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 28.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×