Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 17448ARCHIWALNE z dnia 02.11.2017 r.

 • Oferty do
  8

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony zabytków

do spraw: zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy

w siedzibie Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp.Miejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno - biurowa, - praca w terenie, - stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy - narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe, - budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym kontrole terenowe parków, alei i cmentarzy;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu zabytków do rejestru zabytków cmentarzy, parków, alei oraz innych form zaprojektowanej zieleni;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace na terenach parków, alei, cmentarzy oraz innych form zaprojektowanej zieleni;
 • dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących parków, alei, cmentarzy oraz innych form zaprojektowanej zieleni wpisanych do rejestru zabytków;
 • prowadzenie postępowań w sprawie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub z terenu innych obszarów chronionych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu historii sztuki, architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni,ochrony środowiska, ogrodnictwa, ochrony przyrody.
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dobra organizacja pracy
 • umiejętnosć pracy w zespole
 • kreatywność
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
  ul. Kopernika 1
  65-063 Zielona Góra

  z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej. Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: (68) 324-73-90 wew. 33Liczba odwiedzin: 1994

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Udostępnił: Anna Gajewska

Komórka organizacyjna: Wydział Budżetu Finansów i Administracji

Wprowadzono: 02.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×