Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 68194ARCHIWALNE z dnia 04.09.2020 r.

 • Oferty do
  14

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

W Oddziale w RzepinieMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

- praca biurowa w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku, - praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie, - praca w terenie – kontrole w chłodni, na rampie wyładowczej, na otwartej przestrzeni, na wysokości, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - stres związany z przeprowadzaniem kontroli, - praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych, - stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze budynku, - budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, - pomieszczenia nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

ZAKRES ZADAŃ

 • kontroluje artykuły rolno-spożywcze pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta,
 • ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy w celu potwierdzenia deklarowanej jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego,
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta,
 • wykonuje zadania określone w przepisach odrębnych: wyrobie i rozlewie win, organizacji rynków rolnych, o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, rolnictwie ekologicznym, rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolno-spożywczych oraz produktach tradycyjnych, o używaniu języka polskiego, o paszach, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o miarach, o towarach paczkowanych w celu wyeliminowania z runku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości handlowej,
 • uczestniczy w przygotowaniu materiałów z przeprowadzonych kontroli do postępowania pokontrolnego i administracyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • obsługa programów komputerowych (znajomość pakietu MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie średnie o profilu rolniczym, wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy praca w sektorze rolno-spożywczym
 • znajomość języka obcego – urzędowego UE – poziom A1 / B1,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
  Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11,
  65-034 Zielona Góra

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w

Zielonej Górze informuje:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: k.bak@wijhars.zgora.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 3.190 zł +dodatek stażowy.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu.

List motywacyjny, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i zawierać aktualną
datę.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną
poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Metody i techniki naboru: weryfikacja ofert pod względem formalnym, test wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty osób niezakwalifikowanych, nieodebrane przez te osoby oraz otrzymane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 325 30 62, 325 39 54.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2623

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Udostępnił: Tomasz Szular

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 04.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×