Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 21932ARCHIWALNE z dnia 12.02.2018 r.

 • Oferty do
  22

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej, Zespół Uzbrojenia i Techniki SpecjalnejMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp., .

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym , - obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę, - stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów

ZAKRES ZADAŃ

 • ustalanie potrzeb w zakresie umundurowania zasadniczego, specjalnego oraz środków higieny osobistej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych garnizonu lubuskiej Policji;
 • sporządzanie zestawień należności za umundurowanie według norm obowiązujących poszczególne jednostki;
 • rozliczanie funkcjonariuszy zwolnionych ze służby lub przeniesionych do innych jednostek z sortów zaewidencjonowanych w kartach mundurowych;
 • wystawianie asygnat przychodowo – rozchodowych na umundurowanie i zasadnicze wyposażenie specjalne oraz środki higieny osobistej funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych garnizonu lubuskiej Policji;
 • analiza rozkazów personalnych i nanoszenie zmian w rejestrach oraz kartach mundurowych;
 • naliczanie należności za pranie, czyszczenie i renowację wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie rocznych planów finansowych na realizację powierzonych zadań w zakresie stanowiska pracy;
 • prowadzenie przy pomocy programu SWOP „Systemu Wspomagania Obsługi Policji” (GM- gospodarka magazynowa, ŚT – środki trwałe) ewidencji głównej składników umundurowania oraz wyposażenia specjalnego, sporządzanie dokumentacji przychodowo - rozchodowej, uzgadnianie stanów z jednostkami podległymi Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji
 • organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • operatywność,
 • uprzejmość,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w gospodarce magazynowej lub księgowości

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.649,61 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 22.05.2018 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2224

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Monika Kopeć

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 12.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×