Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Ogłoszenie o naborze nr 33534ARCHIWALNE z dnia 06.09.2018 r.

 • Oferty do
  20

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: Bezpieczeństwa żywności

Zespół d/s Bezpieczeństwa ŻywnościMiejsce wykonywania pracy:

Łuków

Adres urzędu:

21-400 Łuków ul. Warszawska 16

WARUNKI PRACY

-praca prze komputerze - praca poza siedzibą urzędu w terenie

ZAKRES ZADAŃ

 • -nadzór nad warunkami weterynaryjnymi produkcji i przechowywania żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • - wdrażanie postępowania administracyjnego po kontroli,
 • - realizacja programów badań monitoringowych pozostałości,
 • - prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • - opracowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub bezpieczeństwo żywności, technologia żywności
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo do kierowania pojazdami kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • umiejętność biegłej obsługi komputera

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  21-400 Łuków
  ul. Warszawska 16
  tel. 25 7982613 (sekretariat)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą przy ul. Warszawska 16, w Łukowie, tel.: 0257982613, adres e-mail: lukow.piw@wiw.lublin.pl Przedstawicielem Administratora jest Lech Melaniuk

 

2.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl

3.      Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in. przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE.  Szczegółowe Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 

4.      Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.

5.      Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).

6.      Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7.      Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia nabory na stanowiskopracy w służbie cywilnej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urzad jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1580

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Udostępnił: Aneta Bijata

Komórka organizacyjna: PIW Łuków

Wprowadzono: 06.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×