Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 16923ARCHIWALNE z dnia 20.10.2017 r.

 • Oferty do
  30

  października

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

Referat Obsługi BezpośredniejMiejsce wykonywania pracy:

Janów Lubelski

Urząd Skarbowy ul. Wojska Polskiego 32 23-300 Janów Lubelski

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ul. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, siedząca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności, obsługa urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, budynek urzędu posiada łazienkę i pojazd dla osób niepełnosprawnych co umożliwia swobodne poruszanie się na parterze, brak windy umożliwiającej przedostanie się na pierwsze i drugie piętro dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.Siedziba Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 32 w Janowie Lubelskim i jest budynkiem wielokondygnacyjnym; nie jest wyposażony w windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie składanych deklaracji i innych dokumentów, w tym także w formie elektronicznej, a następnie zajmowanie się ich obsługą w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu działania komórki w celu właściwej realizacji zadań
 • zapewnianie obsługi i wsparcie podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych w celu prawidłowego wypełnienia przez nich obowiązków podatkowych
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu zapewnienia obiegu dokumentów
 • weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym danych wynikających z deklaracji i innych dokumentów wpływających do urzędu w celu właściwej realizacji zadań poboru podatków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy obszar stosowania przepisów prawa podatkowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin
  Oferty należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. Lista kandydatów oraz wynik naboru będą zamieszczone na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wyniki naborów.
Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych - wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wzory oświadczeń.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 3000zł.
Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, wprowadzoną zarządzeniem nr 77/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r., dostępną na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru; Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (15) 872 53 02, (81) 452 24 78.Liczba odwiedzin: 2059

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Udostępnił: Agnieszka Kiljan

Komórka organizacyjna: Dział Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 20.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×