Archiwum Państwowe w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 13172ARCHIWALNE z dnia 15.07.2017 r.

 • Oferty do
  20

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy archiwista

w Oddziale w ChełmieMiejsce wykonywania pracy:

Chełm

22-100 Chełm, ul. Partyzantów 40

Adres urzędu:

20-950 Lublin , ul. Jezuicka 13

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie urzędu, - praca z klientem zewnętrznym i stres z tym związany, - praca z materiałami archiwalnymi, - możliwy kontakt z czynnikiem alergennym, -praca z komputerem i urządzeniami kopiującymi.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja kwerend archiwalnych,
 • ewidencjonowanie i opracowywanie zasobu archiwalnego,
 • udostępnianie akt w pracowni naukowej,
 • przejmowanie materiałów archiwalnych,
 • zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
 • popularyzacja wiedzy o archiwum i jego zasobie,
 • tworzenie archiwalnych baz danych,
 • czynności biurowe i kancelaryjne.
 • digitalizacja materiałów archiwalnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2016 r., poz. 1506 z poźn. zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Windows, MS Office) oraz urządzeń peryferyjnych (kserokopiarka, skaner),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne (preferowana specjalizacja archiwalna), prawo lub prawo administracyjne, nauki polityczne
 • przeszkolenie dotyczące różnych rodzajów dokumentacji współczesnej: technicznej, geodezyjnej i kartograficznej, audiowizualnej, elektronicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego lub angielskiego.
 • umiejętność pracy w systemie EZD

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe, ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/ne/ zostaną powiadomieni/ne/ o terminie rozmowy wstępnej,
- Oferty kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
- Dodatkowe informacje: (81) 528-61-48.Liczba odwiedzin: 1840

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Lublinie

Udostępnił: Albina Sobczyk

Komórka organizacyjna: Dział administracji i kadr

Wprowadzono: 15.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×